Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Com ens organitzem?  
         
   

L'òrgan màxim de govern de la UEC és el Comitè Executiu, dirigit per el president i format per dotze membres més: un vicepresident, un secretari, un tresorer, 4 vocals, i dos assessors.

Comitè Executiu

PRESIDENT
Josep Agustí Ros

VICEPRESIDENTS
Jesús Ausin Ausin
Joan Darnés Triadó
Lluís Micaló Congost

SECRETARI
Josep Manel Lloret Sarrats

TRESORER-COMPTADOR
Jaume Rebujent Moner

VOCALS
Domingo Subirà Tané
Paulí Fernández Díaz


ASSESSORS
Joan Casadevall Canals
Jaume Casadevall Canals

El segon òrgan d'organització és La Junta Directiva Intercomarcal, que aplega els membres representats de cada comarca gironina. Actualment, la Junta està formada per 22 membres.

Junta Directiva Intercomarcal

Alt Empordà
Carlos Garcia Fagúndez
Joan Darnés Triadó
Domingo Subirà Tané
Paulí Fernández Díaz


Baix Empordà
Josep Esclusa Simon
Josep M. Teixidor
Valentí Pallicer

Garrotxa
Jordi Pairó Vila
Albert Pallàs Dorca
Jesus Serra Bosch
Josep Molas Barris


Gironès
Jaume Rebujent Moner
Jesús Ausin Ausin
Josep Manel Lloret Sarrats
Josep Ferrer Espígul
Esteve Freixas Vilardell


La Selva
Joan Salich Oliveras


Pla de l'Estany
Josep Agustí Ros
Lluís Micaló Congost


Ripollès
Joan Guillaumes

Cerdanya
Eduard Vendrell

Finalment, l'Assemblea General reuneix i dóna veu i vot a tots els agremiats.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008