Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

05/04/2011
Aclariment sobre la circular 09/2011 (Explotacions mineres)

En relació a la circular 09/2011 sobre explotacions mineres cal fer un aclariment respecte els períodes:

Totes les pales carregadores sobre rodes que treballin en explotacions mineres (incloses les de les empreses subcontractades) han d’haver passat la primera inspecció per una ECA segons la disposició transitòria única de la ITC 02.2.01

• Abans del dia 22 de juny de 2012 per a màquines amb una antiguitat de 10 o més anys.

• Abans del dia 22 de juny de 2013 per a màquines amb una antiguitat de menys de 10 anys.

Podeu consultar la circular 09/2011 a l’àrea d’agremiat dins l’apartat de circulars Per qualsevol dubte podeu trucar al 972 59 64 60 i demanar per en David Martínez.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008