Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

22/07/2011
Cicle formatius de construcció a l’IES Santa Eugènia de Girona

L'Institut Santa Eugènia de Girona impartirà el proper curs 2011-2012 els següents cicles formatius relacionats amb el sector de la construcció: Cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en Obres de la Construcció

Aquests estudis proporcionen els coneixements necessaris per a col•laborar en projectes d'edificació i obra civil, realitzant-ne o coordinant-ne el seu desenvolupament i participar en el procés d'execució fent el seguiment de la planificació.

Les sortides professionals són activitats en el sector de la construcció dins les àrees de projectes i d'execució, especialment en:

- Edificació: Edificis de serveis, d'habitatges, comercials, d'usos industrials, d'equipaments i també en el camp de la rehabilitació i la decoració.

- Obra civil: Vies de comunicació, obres de transport d’infraestructures...

- Altres activitats: Urbanisme, construccions metàl•liques...

Cicle formatiu de grau superior: Tècnic en Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció i obra civil

Aquests estudis proporcionen els coneixements necessaris per a col•laborar en projectes d'edificació i obra civil, realitzant-ne o coordinant-ne el seu desenvolupament i participar en el procés d'execució fent el seguiment de la planificació.

Les sortides professionals són activitats en el sector de la construcció dins les àrees de projectes i d'execució, especialment en:

- Edificació: Edificis de serveis, d'habitatges, comercials, d'usos industrials, d'equipaments i també en el camp de la rehabilitació i la decoració.

- Obra civil: Vies de comunicació, obres de transport d’infraestructures...

- Altres activitats: Urbanisme, construccions metàl•liques...

Cicle formatiu de grau superior: tècnic superior en realització i plans d’obres

Aquests estudis proporcionen els coneixements per intervenir en l’execució d’obres civils o d’edificació, organitzar els talls d’obra, realitzar el seguiment de la planificació, materialitzar els replantejaments i comprovar l’aplicació del pla de seguretat.

Aquest professional exercirà la seva activitat en el sector de la construcció, especialment en:

-Edificació: Edificis industrials, comercials i de serveis, singulars, habitatges i rehabilitació.

-Obra civil: Aeroports, carreteres, obres marítimes, ferrocarrils, obres subterrànies, conduccions lineals o obres especials.

-En altres sectors: productius on s’efectuïn replanteig, control de qualitat d’obres, productes semielaborats per a la construcció i seguiment de plans de seguretat.

Podeu consultar més informació a:

IES Sta. Eugènia

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008