Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

20/07/2012
NOVETATS IVA

El Reial Decret-llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, publicat al BOE el passat dissabte 14/07/2012, introdueix, en relació a l’impost sobre el valor afegit (IVA), les següents novetats en el sector de la construcció:

A partir de 01/09/2012, els tipus impositius d’IVA passen a ser els següents:

- Tipus general: 21 % (18 % fins 31/08/2012)

- Tipus reduït: 10 % (8 % fins 31/08/2012)

- El tipus superreduït del 4 %, que afecta a béns i serveis de primera necessitat, es manté.

Les entregues d’habitatges nous i els arrendaments d’habitatges amb opció de compra, a partir de 01/01/2013 passaran a tributar del tipus superreudit del 4 % al reduït del 10 %.

Les obres de renovació i reparació d’habitatges que, com a mesura temporal prevista fins el 31/12/2012 venien gaudint d’una tributació al tipus reduït del 8 % des d’abril de 2010, tributaran des de 01/09/2012 i fins a final de 2013 al nou tipus reduït del 10 %.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008