Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

04/03/2013
L’IES Santa Eugènia imparteix el Cicle de Grau Mitjà en obres d’interior, decoració i rehabilitació

L’Institut d’Ensenyança Secundària de Santa Eugènia (Girona) imparteix la formació professional en tècnic/a en obres d’interior, decoració i rehabilitació. Aquests estudis capaciten per organitzar i executar els acabats de construcció en obra nova, reforma i rehabilitació, realitzant sòls, particions i sostres, mitjançant la instal·lació de plafons o peces prefabricades, la col·locació de plaques o làmines, l'aplicació de revestiments continus i la pintura de superfícies, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. La formació inclou els següents mòduls: Obres de construcció, Interpretació de plànols de construcció, Paviments, enrajolats i aplacats, Fàbriques a revestir, Revestiments continus, Particions prefabricades, Mampares i terres tècnics, Falsos sostres, Revestiments lleugers, Pintura decorativa en construcció, Organització de treballs d'interior, decoració i rehabilitació, Formació i orientació laboral, Empresa i iniciativa emprenedora, Anglès tècnic, Síntesi, Formació en centres de treball.

Per cursar-lo és imprescindible tenir la titulació d'ESO. Període d'inscripció del 13 al 24 de maig de 2013.

Més informació:

IES Santa Eugènia

Generalitat de Catalunya

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008