Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

15/05/2008
Nova normativa d'escomeses elèctriques

El dia 18 de març es va publicar al BOE el Real Decret 222/2008, de 15 de febrer, que estableix el regim retributiu de l'activitat de distribució d'energia elèctrica.

D'aquesta nova normativa cal destacar els següents punts:

1. Els treballs a càrrec de la companyia elèctrica (pagant el sol·licitants els drets d'extensió) han passat de 50 kW a 100 kW quan es tracti de sol urbà amb la condició de solar, és a dir, urbanitzat, i sempre i quan disposi de les dotacions i serveis requerits a l'article 12.3 de la Llei del Sòl 8/2007, de 28 de maig.

2. El conveni de rescabalament, és a dir de compensació, s'amplia de 5 a 10 anys.

3. Existirà un nou import de supervisió fixat per llei per a treballs realitzats per el sol·licitant.

Normes Tècniques de Fecsa-Endesa

L'any 2007 es van publicar al BOE, per resolució ECF/4548/2006 de la Generalitat de Catalunya, les noves normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i les instal·lacions de Fecsa-Endesa.

Tot i el desacord, i el recurs contenciós administratiu presentant en contra de l'aplicació d'aquestes normes que no solucionen la problemàtica existent i a més encareixen els costos de les escomeses elèctriques, encara no hi ha una resolució judicial que les anul·li o modifiqui. Per aquest motiu per a optimitzar els costos de les escomeses elèctriques en edificis, urbanitzacions polígons i qualsevol subministrament elèctric aconsellem aplicar la normativa vigent adaptada a les necessitats del sol·licitant i realitzant un projecte i una electrificació optimitzada.

Consells per a la optimització de costos:

1. Realitzar la petició de subministrament a Fecsa-Endesa tan punt sigui possible (Quan tingui l'avantprojecte, quan es projecti el pla parcial...)

2. Aportar a la petició les dades de titular, subministrament, plànol de situació, plànol de planta amb ubicació de les CPGs de l'edifici o sector a urbanitzar. En cas de subministraments per a potencies superiors a100kW en sols cal adjuntar el plànol amb reserva de local per estació transformadora segons la normativa. En cas de sectors a urbanitzar es necessari adjuntar l'avantprojecte d'electrificació del sector amb la situació de les estacions transformadores o centre de medició 25 kV i CGPs.

3. La normativa fixa un termini perquè l'empresa distribuïdora li realitzi l'estudi i el pressupost del seu subministrament.

4. La vigència de l'estudi-pressupost és de 3 mesos. Passat aquest període l'empresa distribuïdora li pot variar les condicions tècniques i econòmiques del subministrament. Per aquest motiu, és molt important estudiar l'oferta abans que caduqui, ja que li pot representar un fort increment de costos si es varien les condicions tècniques per necessitats o saturació de la xarxa.

5. Segons la normativa és possible sol·licitar un estudi-pressupost amb treballs a càrrec del sol·licitant, en el que es pot reduir un petit percentatge dels costos de l'electrificació mitjançant la contractació de tercers per a que realitzin el projecte, la direcció, la gestió dels permisos, legalització i electrificació (rases, instal·lació, farratges...) amb un equip professional qualificat i competent.

6. Amb l'objectiu de reduir els costos cal estudiar el seu pressupost i cercar una solució viable més econòmica, buscar i estudiar les compensacions que es poden obtenir de la distribuïdora i assessorar-se sobre els contractes amb la distribuïdora.

Si té qualsevol dubte no dubti en posar-se en contacte amb la UEC.

Josep Gayolà

Assessor de la UEC

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008