Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

16/03/2009
1a edició del curs d’operador de carretó elevador

El mes passat es va incorporar a l’oferta formativa de la UEC el curs d’operador de carretó elevador. La 1a edició es va portada a terme al Centre de formació de Ripoll, la part pràctica, i a Puigcerdà, la part teòrica.

L’acció formativa consta de 25 hores, 10 hores de teoria i 15 hores dedicades a realitzar pràctiques amb la màquina. El curs de carretó elevador dóna resposta al Real Decret 1627/97 «Disposicions mínimes de seguretat a les obres de construcció», que en un dels seus punts contempla que "els conductors i personal de vehicles i maquinaria per al moviment de terres i la manipulació de materials hauran de rebre una formació especial”

L'objectiu del curs de carretó elevador és explicar als alumnes les principals normes d'utilització dels carretons elevadors per evitar riscos laborals innecessaris. Així mateix, es fa un repàs per les disposicions legals a les que fa referència el maneig dels carretons elevadors.

Generalment, els alumnes interessats en aquest curs ja tenen certa experiència en la conducció del carretó elevador, per aquest motiu, i en aquests casos sobretot, la formació es centra en instruir-los de la manera correcta per a que facin ús adequat de la maquinaria i eliminin els mals hàbits resultat de la seva experiència anterior sense formació.

Un cop realitzat el curs de 25 hores es sotmet als alumnes a dues proves: la primera teòrica de tipus test, i la part pràctica de conducció on s’avaluen els coneixements adquirits, la destresa i els hàbits apresos.

El curs està subvencionat per Fundació Laboral de la Construcció, la part que s’imparteix a terme al Centre de Ripoll i pel Consorci a Puigcerdà.

Decarregar document

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008