Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Cursos  
         
 
Curs:
  Muntador de bastides (18 hores)
Descripció:
  Adreçat a tots aquells treballadors que vulguin certificar els seus coneixements teòrics i pràctics de muntatge de bastides segons Decret 2177/2004 i el Conveni de la construcció vigent publicat al BOE el 17 d'agost del 2007. Aquest curs capacita els treballadors per muntar bastides convencionals i en situacions especials. En particular s'estudiarà: La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida. La seguretat durant el muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida. Les mesures de prevenció de caigudes de persones o objectes. Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que puguin afectar la seguretat de la bastida. Les condicions de càrrega admissible.
    Descarregar temari del curs
Descarregar presentació
Calendari del curs
Dates:
   
Lloc de celebració:
   
     
 
La UEC es reserva el dret a anular o modificar les dates dels cursos
quan el nombre d'alumnes inscrits no arribi als mínims establerts

 

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008