Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

24/04/2020
L'Observatori Industrial de la Construcció, publica l'informe estadístic del balanç del sector de la construcció del 2019

Una de les dades estadístiques del nostre sector més importants a Catalunya va ser l’increment del nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social durant el 2019. Durant aquest any, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social va arribar als 207.953 treballadors, amb un increment interanual del 4%, 1,1 punts per sota de la variació anual a escala nacional.

Per altra banda, la mitjana d'empreses del sector de la construcció inscrites a la Seguretat Social en l'any 2019 va augmentar un 3,6% respecte al mateix mes de l'any anterior i suposen un 10% del total d'empreses a la comunitat.

Així mateix, l'Observatori ha publicat un informe sobre el sector de l'any 2019, on destaca un augment de l'11,3% en la licitació pública i un 6,7% en els visats de direcció de l'obra, respecte a 2018.

Segons l’observatori creat per la Fundación Laboral de la Construcción el 2017, la construcció ha mostrat un creixement sostingut, encara que a menor ritme que en anys anteriors.

Si vol saber més informació la pot trobar a www.observatoriodelaconstruccion.com

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008