Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

24/07/2009
Nous requisits a l'Expedient de Classificació Empresarial

Us comuniquem que les empreses amb classificació indefinida, tant la catalana com l'espanyola, (les que disposen de certificat de classificació sense data de caducitat) han d’acreditar abans de l’1 de setembre de cada any el manteniment de la solvència econòmica i financera per a poder mantenir la seva classificació. Aquesta acreditació es realitza mitjançant una declaració responsable on es comunica a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa els comptes anuals de l’últim any tancat (d’acord amb el que estableix l’article 2 del Real Decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la Llei de Contractes del Sector Públic).

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil (ex: autònoms) hauran de presentar abans de l’1 de setembre de cada any el Llibre d’Inventaris i Comptes Anual on apareguin les dades del seu tancament comptable.

Per poder tramitar el manteniment de la solvència econòmica teniu dues opcions:
  • Possibilitat de gestionar-ho vosaltres mateixos a partir de la sol•licitud que us adjuntem a la notícia. Veureu que també us adherim les instruccions de cumplimentació, per tal que ompliu correctament la sol•licitud.
  • Tramitar-ho amb QNORM, ja que gràcies a l’acord que tenim amb ells, els agremiats podeu gaudir d’avantatges i descomptes en aquest servei. En aquest cas, el cost és de 95 €.

    Per a més informació truqueu a la UEC al telèfon 972 213 672 o a QNORM al telèfon 972 406 747.

    Decarregar document

  •  
    © Unió d'Empresaris de la Construcció 2008