Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

02/03/2010
Comitè Executiu Febrer 2010

Procés Elecció President de la UEC de Girona. Assemblea General Extraordinària del 24 de març de 2010.

El Procés d’elecció del President de la UEC es portarà a terme d’acord amb el que segueix:

  • Podran ser candidats aquells empresaris o representants d'assignats per les persones jurídiques associades i que compleixin amb les condicions previstes en l'article 9è dels Estatuts de l'Associació:

  • Les candidatures a President hauran de presentar-se a la secretaria de la UEC. C/ Figuerola, 15, 17001 Girona. Amb una anticipació mínima de 72 hores a la data prevista per a l’assemblea. Signada per l’optant i avalada per cinc associats.

  • Es podrà delegar el vot a l’assemblea amb persones majors d’edat, que ostentin la condició d’electors o representants de les persones jurídiques que ho siguin.

  • Les delegacions de vot hauran de ser comunicades a la secretaria de la UEC (C/ Figuerola, 15, 17001 Girona), com a mínim 24 hores abans de l’assemblea, a l’objecte de la seva verificació.

    Comitè Executiu.

  •  
    © Unió d'Empresaris de la Construcció 2008