Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

16/03/2010
Línia d'ajuts a la inversió industrial

Us informem que s’ha obert la línia d’ajuts a la inversió industrial de la Secretaria d’Indústria i Empresa.

S’ha publicat l’ordre IUE/78/2010 (DOGC núm.5574 – 24/02/2010), de 09 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria per a l’any 2010.

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és donar ajuts a fons perdut a les empreses industrials que inverteixin en maquinària productiva o en béns d’equipament. Trets a destacar:

 • Beneficiaris: Les empreses industrials i serveis relacionats que inverteixin en béns d’equipament.
  En especial, els sectors tractors com la indústria química, alimentació i begudes, metal·lúrgica i fabricació de productes metàl·lics i el de paper, edició i arts gràfiques. Amb aquests ajuts també es vol contribuir a la dinamització econòmica de les comarques de les Terres de l’Ebre, l’Anoia, el Pallars Jussà i el Ripollès. Atenció: no s’exclouen de la convocatòria ni la resta de sectors ni de comarques.

 • Tipus d’inversions i de despeses objecte de finançament:

  1. Les inversions en béns d’equipament realitzades per empreses industrials i serveis relacionats que renovin o ampliïn els seus actius productius, exceptuant d’aquesta convocatòria les inversions en edificis i terrenys. Els béns subvencionats no es podran traslladar fora de Catalunya fins que hagin transcorregut tres anys des de la seva compra.
  2. La despesa subvencionable serà d’un mínim de 50.000 euros i un màxim d’1.000.000 d’euros.
  3. La despesa subvencionable haurà d’executar-se entre el 8 de juny del 2009 i el 15 de novembre de 2010.

 • Característiques dels ajuts:

  Els ajuts consistiran en l’atorgament d’una subvenció a fons perdut. L’ajut atorgat no pot superar el 20% de la despesa subvencionable en el cas de les PIMES i el 10% en el supòsit de les grans empreses. Ajut acollit al marc temporal de crisis amb mínims de 500.000 €.

 • Tramitació:

  Secretaria d’Indústria i Empresa (SIE). Ramón Bel – Marga Olivé – Cristina Hernández www.gencat.cat/diue

  Telèfon centraleta: 93 476 72 00 (Demanar per Secretaria d’Indústria)
  Mail: subvencionssie@gencat.cat
  Link: http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=9238

  El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquests ajuts és de 30 dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

  Per a més informació poden posar-se en contacte amb Ferran Rodero Tomas, Delegat a Girona (ACC1Ó / Competitivitat per l’empresa). Tel. 972 940 119. Fax. 972 940 164. Correu electrònic: frodero@acc10.cat

 •  
  © Unió d'Empresaris de la Construcció 2008