Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

02/03/2015
Assegurança d'Accidents de Conveni

Mapfre i la UEC signen un acord per oferir l’assegurança de conveni o accidents col•lectius a un preu més competitiu.

Per les empreses que contractin de nou aquesta assegurança a la companyia MAPFRE , se’ls ofereix el preu de 40,13 €/any/treballador.

Aquesta assegurança cobreix les indemnitzacions establertes a l’article 22 del Conveni Col•lectiu de la Construcció de la Província de Girona, que són:

“...

a) En cas de mort derivada de malaltia comuna o accident no laboral, l'import d'una mensualitat de tots els conceptes de les taules del conveni vigent en cada moment.

b) En cas de mort, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, derivada d'accident de treball o de malaltia professional: En l’any 2015 - 47.000 €

c) En cas d’incapacitat permanent total derivada d’accident de treball o malaltia professional : En l’any 2015- 28.000 €

...”

Cal dir que en concepte “d’import d’una mensualitat” de la lletra a), Mapfre té fixada una quantitat de 3.600 €

Els recordem que malgrat l’empresa tingui comunicats a la pòlissa un nombre determinat de treballadors, sempre tindrà coberts la totalitat de la seva plantilla. En acabar el període anual de vigència es fa una regularització del nombre de treballadors de manera que l’empresa sempre paga pels operaris realment contractats.

Amb la legislació vigent i a efectes d’aquesta pòlissa, els accidents in itinere es consideren accidents de treball.

Si desitja més informació l’atendrem des del dpt. d’assegurances a Girona, al 972.21.36.72 o assegurances@uecgirona.com

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008