Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

24/11/2010
El SOC posa a l’abast de les empreses una nova àrea de serveis

El Servei d’Ocupació de Catalunya, té com un dels seus objectius i compromisos prioritaris la millora dels serveis per a l’ocupació, tant per a les persones com per a les empreses.

Amb aquest objectiu s’ha creat una unitat especialitzada: SERVEIS PER A L’ EMPRESA, on s’ofereix un servei d’atenció personalitzada.

Els serveis d’assessorament que s’ofereixen a les empreses són dels següents tipus:

-Serveis de suport a la formació, amb la finalitat de consolidar l’èxit de l’empresa en l’entorn econòmic actual. En aquest sentit, els serveis existents van adreçats, en general, a facilitar la formació del personal treballador i, específicament si s’escau, a facilitar una formació a mida de les necessitats concretes de l’empresa

-Serveis de suport a la contractació. Orientació específica en quant a la contractació de col·lectius amb dificultats especials

-Serveis de gestió de l’ocupació i de la intermediació dirigits a trobar la persona més idònia per a cada lloc de treball a cobrir

-Serveis de gestió de l’ocupació i de la intermediació en el mercat laboral europeu

-Serveis d’acompanyament i assessorament en la contractació de persones treballadores als països d’origen

-Serveis d’acollida a joves becaris amb la finalitat d’impulsar la mobilitat professional en l’àmbit europeu

Per a més informació: Servei d'ocupació de Catalunya

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008