Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

02/03/2015
Inici del Procés electoral

Seguint el calendari electoral aprovat, fins al 20 de març els agremiats que ho desitgin poden presentar la seva candidatura per tal de ser elegit vocal de la seva comarca i formar part de la Junta Directiva Intercomarcal de la UEC.

PER PRESENTAR LA CANDIDATURA CAL:

-Tenir l’empresa agremiada a la UEC com a mínim des de l’1 de maig del 2013.

-Estar al corrent de pagament.

-Omplir i lliurar la fulla de candidatura que s'ha enviat per mail juntament amb la circular nº 1/2015. Ens la pot fer arribar per correu, per mail, per fax ( 972.22.35.22 ) o bé portar-lo a alguna de les delegacions de la UEC. El termini màxim és FINS AL 20 DE MARÇ.

A partir del 23 de MARÇ hi haurà la llista del candidats elaborada penjada a la pàgina web. En el cas que hi hagués més propostes que vacants a ocupar, es procedirà a la celebració d’eleccions.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008