Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

16/02/2011
Canvis en el transport de runes

Com a conseqüència de la publicació del Decret 89/2010, hi ha uns canvis relacionats amb el transport de runes i residus inerts, que afecten a les empreses constructores, i que són els següents:

Les empreses que transportin runes i altres residus inerts de la construcció (malgrat la seva activitat no sigui la de transportista), cal que es donin d’alta al registre de l’Agència de Residus de Catalunya, mitjançant un document normalitzat que es pot descarregar en aquesta mateixa web.

Aquest document el pot lliurar directament a l’Agència de Residus de Catalunya (c/ Pompeu Fabra nº1 de Girona) amb la documentació que es demana en la mateixa sol•licitud, o bé en molts casos al seu gestor de residus (planta de reciclatge o dipòsit controlat). Aquest tràmit no té cap cost, i es fa a nivell d’empresa, no a nivell de vehicles ni d’obres. A dia d’avui no comporta cap declaració anual ni cap altra gestió. Cadascun dels vehicles de l’empresa haurà d’anar documentat amb una còpia del certificat de la inscripció al registre.

També cal omplir, cada vegada que realitzi un lliurament de residus, el “document de seguiment”, que es pot descarregar de la nostra web, en el mateix apartat explicat anteriorment.

Els recordem que cal fer els tràmits sempre amb gestors de residus degudament autoritzats.

Aquesta és molt resumida la informació que afecta a l’empresa constructora per l’entrada en vigor del Decret 89/2010, però trobarà molta més informació, així com els originals dels documents adjunts i la llei a la nostra pàgina web: àrea agremiats/ normativa d’interès/residus de la construcció.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008