Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

18/03/2013
Assemblea General Ordinària

Us recordem que aquest dimecres dia 20 de març el Centre de Formació de Palol acullirà l’Assemblea General Ordinària.

La reunió tindrà lloc a les 17:30h amb el següent ordre del dia:

-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.

-Informe de la Presidència.

-Estat de comptes a 31/12/2012.

-Pressupostos d’ingressos i despeses del proper exercici.

-Informe d’activitats.

-Informe dels Assessors del Gremi sobre temes de la seva competència.

-Torn obert de preguntes.

Us hi esperem!

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008