Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

05/04/2011
Eleccions del Comitè Executiu i de la nova Junta Directiva Intercomarcal

En el marc de la celebració de l’Assemblea General Ordinària va tenir lloc la composició del Comitè Executiu i de la Junta Directiva Intercomarcal. La sessió es va obrir amb la lectura, per part de Joan Casadevall, dels membres que formaran la Junta els propers quatre anys. Davant el fet que el número de candidatures presentades per formar part de la Junta cobria els candidats establerts pels estatuts, no va caldre establir un procés electoral, els candidats només van haver d’acceptar el càrrec.

Un cop aprovada per l’Assemblea la nova Junta Directiva Intercomarcal, formada per 26 membres, el president va presentar la seva proposta per formar el Comitè Executiu, i sense cap objecció aquest va ser aprovat per la junta recent constituïda. El Comitè Executiu de la UEC està composat per 10 membres d’empreses agremiades, amb l’excepció dels dos assessors, es reuneixen periòdicament i representen tots els oficis del sector de la construcció de la província de Girona.

Aquestes noves formacions, que tot s’ha de dir, no han variat massa, quedaran vigents durant els propers quatre anys.

Composició Comitè Executiu

PRESIDENT
Josep Agustí Ros (Agustí i Masoliver SA)

VICEPRESIDENTS
Pere Giró Fàbrega (Ancodur SA)
Jesús Ausin Ausin (Const. Rubau)
Lluís Micaló Congost (Micaló Ramió SLU)

SECRETARI
Josep Manel Lloret Sarrats (Obycall)

COMPTABLE i TRESORER
Josep Grifell Suárez (Grifell Empresa Constructora SLU)

AFERS SOCIALS
Joan Darnés Triadú (Joan Marc 94 SA)
Jaume Rebujent Moner (Const. Rebujent SA)

ASSESSORS
Joan Casadevall Canals
Jaume Casadevall Canals

Junta Directiva Intercomarcal

Alt Empordà
Pere Giró Fàbrega (Ancodur SA)
Rafael Garcia Marín (Const. Horizon SA)
Joan Darnés Triadó (Joan Marc 94 SA)
Pere Terradas Carrion (Obres Pirinàiques SL)
Domingo Subirà Tané (Const. Porfit. SL)
Carles Portell Molinet (Assaig i Control Laboratoris SA)


Baix Empordà
Daniel Garcia Ruiz (Imp. i Aïllaments Valentí SL)
Sergi Lucena Albadalejos (Prom. Germans Lucena Fuentes SL)
Fausto Martí Camps (Fausto Obres i Promocions

Garrotxa
Manel Palomar Pimentel (Estructures Olot SL)
Jordi Pairó Vila (Germans Pairó SA)

Gironès
Jaume Rebujent Moner (Const. Rebujent SA)
Jesús Ausin Ausin (Const. Rubau)
Joan Pujolràs Tapia (Obres i Serveis Girona SL)
Josep Manel Lloret Sarrats (Obycall)
Josep Ferrer Espígol (Const. Pere Miquel SA)
Pascual Moreso Palau (Pascual Moreso Palau)
Esteve Freixas Vilardell (Freixas i Freixas)
Antoni Rupullo Expósito (Obycresa)

La Selva
Josep Font Comajoan (Promonord 23 SA)

Pla de l'Estany
Josep Agustí Ros (Agustí i Masoliver SA)
Lluís Micaló Congost (Micaló Ramió SLU)


Ripollès
Josep Pere Ferrés Padrós (Const. Camps i Sadurní SA)
Jordi Soler Carreras ( Const. Ribera-Riu SA)
Josep Grifell Suárez (Grifell Empresa Constructora SLU)

Cerdanya
Alfons Cosp Bertan (Cosp i fills SA)

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008