Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

09/06/2011
Ampliació de deduccions per obres de millora i rehabilitació de vivendes

El Decret del 29 d’abril de 2011, sobre les modificacions fiscals per obres de millora i rehabilitació de vivendes, modifica el del 9 d'abril de l'any 2010, i amplia les deduccions de 10% a 20%, entre altres millores.

-Aspectes modificats:

1-Aspectes temporals

La deducció s'aplicarà a les obres realitzades des del 7 de maig de 2011 per les obres realitzades (quantitats satisfetes) fins al 31 de desembre de 2012.

2- Objecte de la deducció

S’aplica a qualsevol vivenda que sigui propietat del contribuent o en l’edifici en la que es trobi. Per tant inclou vivendes a la seva disposició o llogades. S’exclouen únicament les vivendes afectades a activitats econòmiques realitzades pel contribuent.

3-Beneficiaris de la deducció

El límit de renda (base imposable) per poder aplicar la deducció, s'eleva de 53.007,2 euros a 71.007,2 euros. A partir de 53.007,2 euros la deducció decreix progressivament.

4- Quantia de la deducció:

El percentatge de deducció s'eleva del 10% al 20%.

El límit màxim de base de deducció anual per contribuent passa de 4.000 euros a 6.750 euros.

5- Increment de la base acumulada de la deducció

S'incrementa el límit plurianual per habitatge que passa de 12.000 a 20.000 euros.

-Es mantenen vigents els següents aspectes:

-El tipus d’obres: millora de l’eficiència energètica, de la accessibilitat i obres d’instal•lació d’infraestructures per l’accés a internet i la TDT. S’exclouen les obres de garatges, jardins, parcs, piscines, elements esportius i anàlegs.

-La limitació dels mitjans de pagament: han de ser targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en compte en entitat de crèdit.

-La possibilitat de deduir en anys posteriors aquelles quantitats la deducció de les quals no hagi estat possible en el període corresponent per excedir els límits de deducció legalment establerts.

-La incompatibilitat d’aquest règim amb el de deducció en vivenda habitual.

Decarregar document

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008