Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

05/09/2011
El govern redueix l’IVA per la compra de l’habitatge nou del 8 al 4% fins al desembre

El consell de ministres espanyol ha aprovat un decret amb noves mesures anti-crisi, entre les quals hi ha una reducció de l’IVA en la compra d’un habitatge nou del 8 al 4%. Es tracta d’una mesura “excepcional i temporal” que només durarà fins al 31 de desembre d’enguany per a reduir l’estoc d’habitatges nous.

Aquesta modificació genera dubtes en relació al tipus d’IVA aplicable en els pagaments anticipats i els arrendaments amb opció de compra, que encara no han estat resolts per la Direcció General de Tributs.

Aquest Reial Decret-Llei 9/2011, del 19 d’agost, de mesures per la millora de la qualitat i cohesió del sistema nacional de salut, de contribució a la consolidació fiscal, i d’elevació de l’import màxim dels avals de l’Estat pel 2011 va ser publicat al BOE el 20/08/2011.

El decret inclou també una reforma de l'impost de societats i una reducció de la despesa sanitària. En concret, la modificació de l'impost de societats farà que les grans empreses, aquelles amb una facturació superior als vint milions d'euros, hagin d'avançar el pagament, sense que això impliqui un augment de la seva tributació. Aquesta mesura, que només es mantindrà fins al 2013, permetrà a l'estat recaptar 2.500 milions d'euros addicionals a l'avançada.

L'impost de societats continua essent del 30%. Però amb la reforma s'eleva el percentatge dels pagaments fraccionats que han de fer les empreses. Aquest percentatge passa del 21% al 24% per a les empreses amb un xifra de negoci d'entre els 20 i el 60 milions, i del 21% al 27% per a les que facturin més de seixanta milions.

Actualment aquestes empreses tenen l'obligació de fer tres pagaments fraccionats corresponents a aquest impost (a l'octubre, al desembre i a l'abril). Cadascun d'aquests pagaments representa al voltant d'un 21% de la xifra total que s'estima que cada empresa haurà de pagar en funció dels seus propis resultats. Al juliol de cada any es liquida l'exercici i es fa el pagament de les quantitats restants. Amb aquests canvis, per tant, les empreses acabaran pagant el mateix, però hauran d'avançar més diners en aquests pagaments fraccionats.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008