Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

01/12/2011
A CASA TEVA NO TE LA JUGUIS

Documents per descarregar:

Codi d’Ètica de l’agremiat

Manifest contra l’intrusisme laboral Manifest

Fotografies: Àlbum

Veure web i espot: www.notelajuguis.com

Des de la Unió d’Empresaris de la Construcció hem iniciat una campanya contra l’intrusisme laboral que pateix el sector de la construcció a les comarques gironines. Sota l’eslògan “A casa teva no te la juguis” es pretén sensibilitzar als consumidors perquè optin per contractar empreses i professionals legalment constituïts, assegurant així que l’execució de la reforma es farà amb les degudes garanties de seguretat i coneixent les possibles responsabilitats davant incidències.

Des de la UEC reclamem més seguretat laboral davant l’intrusisme professional en obres menors i reformes. El nostre sector ja està prou afectat per la crisi econòmica que vivim i per l’aturada de l’activitat com perquè moltes obres de reforma domiciliària s’executin per part de persones que no compleixen les seves obligacions en matèria tributària, assegurances socials i seguretat i salut laboral, el que sens dubte repercuteix favorablement en les butxaques de molts ciutadans, que han de realitzar un menor desemborsament per aquests treballs. Els ciutadans ha de saber els riscos als que s’exposen encarregant la realització de reformes en els seus domicilis a professionals sense assegurar, atès que si aquest s’accidenta el propietari es trobarà amb un greu problema. Això sense comptar que aquests “professionals” no facin alguna destrossa que pugui afectar a la propietat del veí o a la comunitat de propietaris.

La campanya estarà composada per publicitat a la premsa local i diferents accions de comunicació que inclouran: Internet, participació a la vida social de la ciutat (esdeveniments i activitats ciutadanes), relacions amb branques del sector (FLC, Col·legis professionals...), trobades amb administracions locals i sindicats, convocatòries i notes de premsa, entrevistes, articles d’opinió, participació en debats televisius, entre moltes altres actuacions.

Pel que fa a les administracions locals, ja s’ha començat a fer una roda de visites a Ajuntaments, Consells Comarcals, Cambra de Comerç, Diputació... per tal de mostrar el nostre malestar per les adjudicacions al preu més baix, en detriment de la qualitat, així com demanem als ajuntaments que quan un particular demani permís d’obra menor es controli quina empresa durà a terme aquesta reforma, ja que s’ha detectat que en moltes ocasions el particular dóna un nom d’empresa com a responsable de la reforma que resulta ser fals.

Com a membres de la UEC us agraïm la vostra col·laboració en la campanya i per aquest motiu us demanem que:

-Sigueu col·laboradors amb els ajuntaments que demanen molts documents, ja que som nosaltres mateixos qui ho hem sol·licitat per poder fer un filtre a les empreses i professionals no legals.

-Que formeu al vostre personal o doneu instruccions, de bones conductes i professionalitat, sobretot quan treballi a cases particulars.

-Que denuncieu a la UEC les irregularitats que observeu d’altres persones que realitzin l’ofici.

Agraïm la col·laboració a tots els agremiats i a les entitats públiques i privades que s’han adherit a la campanya.

Aquesta campanya s'està duent a terme gràcies a la Fundació Laboral de la Construcció.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008