Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

20/03/2012
Modificació de la forma de pagament de la quota empresarial de la Fundació Laboral de la Construcció

La quota empresarial de la Fundació Laboral de la Construcció de les empreses de menys de deu treballadors s’haurà de satisfer en dos terminis semestrals que s'abonaran els mesos de juliol de 2012 i al mes de gener de l'exercici següent.

El V conveni general del sector de la construcció estableix que la quota de la Fundació Laboral de la Construcció per l’any 2012 serà del 0,25 per 100, essent un percentatge sobre la base de càlcul de les quotes a la Seguretat Social.

Per les empreses de més de deu treballadors el pagament continua sent mensualment. Recordem que es tracta d’un pagament obligatori.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008