Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

19/06/2012
La Generalitat implanta taxes en els tràmits del REA

Les taxes s'aplicaran a les sol•licituds presentades a partir del 23 de juny de 2012

En aplicació de l’article 53 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, a partir del 23 de juny de 2012, els tràmits en el Registre d’Empreses Acreditades del Sector de la Construcció (REA) impliquen el pagament previ d’una taxa.

Els fets imposables i les taxes a aplicar són les següents:

a) Per la tramitació de la sol•licitud d’inscripció: 100 euros

b) Per la tramitació de la sol•licitud de renovació: 100 euros

c) Per la tramitació de la sol•licitud de variació de dades: 20 euros

d) Per la tramitació de la sol•licitud de cancel•lació a instància de part: 20 euros

Més informació:

www.gencat.cat

Recordeu que el Gremi cobra 30 euros (IVA a part) per les empreses que vulguin que ens ocupem de tramitar-ho. Aquest cost s’haurà d’afegir a la taxa de la Generalitat.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008