Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

28/08/2012
CANVI DE COTITZACIÓ PLUS EINES

Segons el Butlletí Oficial de l’Estat número 168, publicat el passat 14 de juliol de 2012, es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 109 del Real Decret Legislatiu 1/1994 de 20 de juny de la Llei General de la Seguretat Social.

D’aquesta manera, el Plus eines i el Plus roba que apareixia com a concepte no cotitzable, desapareix del contingut de l’article 109 i, per tant, hauran de cotitzar a la Seguretat Social, essent aplicable a les nòmines a partir d’aquest mes d’agost de 2012.

Us recordem que del Plus eines només se’n beneficien els que tenen retribució setmanal, és a dir, els oficials de primera, els manobres i els encarregats d’obra. La quantitat és de 0,50€ per dia efectivament treballat. Pel que fa al Plus Roba només se’n beneficien els que tenen retribució mensual, és a dir el personal d’oficina i la quantitat és de 19,05€ al mes.

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb el Departament Laboral del Gremi (Sara Floris) per telèfon 972213672 o a través del correu electrònic ueclaboral@uecgirona.com

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008