Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

28/08/2012
CANVI TIPUS IVA

Recordeu que a partir de l'1 de setembre de 2012 els tipus impositius d'IVA passen a ser els següents:

Tipus general: 21 % (18 % fins 31/08/2012)

Tipus reduït: 10 % (8 % fins 31/08/2012)

El tipus superreduït del 4 %, que afecta a béns i serveis de primera necessitat, es manté.

Alguns béns i serveis, que fins ara tributaven al tipus reduït del 8 %, a partir de 01/09/2012 passaran a tributar al tipus general del 21 %. Al nostre sector no hi ha hagut cap modificació al respecte.

Dins l’àrea d’agremiats, a l’apartat de normativa d’interès podeu consultar un quadre resum dels tipus d’IVA aplicable al sector de la construcció.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008