Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

03/01/2013
Nova sessió informativa sobre les modificacions de l’IVA a Palafrugell

Per exposar les modificacions sobre l’IVA, des del Gremi hem programat una nova data. Aquest cop tindrà lloc al local de la Creu Roja de Palafrugell (Carrer Ample, 130) el proper 15 de gener de 2013 a les 17:00h.

Amb efectes des del 30 d’octubre de 2012, l’article 5 de la Llei 7/2012 incorpora modificacions en la Llei 37/2012 de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit (IVA). Algunes d’aquestes modificacions afecten de ple el nostre sector. En aquest sentit s’afegeix una lletra f) a l’article 84. UNO 2º per incloure un nou supòsit d’inversió del subjecte passiu quan es tracti d’execucions d’obra, amb o sense aportació de materials, així com les cessions de personal per la seva realització, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista que tinguin per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificacions (les reparacions queden exemptes). És a dir, a les factures realitzades a partir de l’1 de novembre de 2012 per obra nova o rehabilitació ja no s’hi s’haurà d’aplicar l’IVA. La inversió del subjecte passiu serà també d’aplicació quan els destinataris de les operacions siguin a la vegada el contractista principal o altres subcontractistes en les condicions assenyalades.

La sessió és gratuïta per tots aquells agremiats que estiguin al corrent de pagament. La resta caldrà que us poseu en contacte amb nosaltres. Per una bona organització cal confirmar assistència a uec@uecgirona.com o per telèfon al 972 21 36 72. Es reservaran places per ordre d’inscripció. Al final de la sessió hi haurà torn obert de preguntes.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008