Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

14/01/2013
Aclariment IVA per reparació o millora

En relació al tema que s’ha comentat a les sessions informatives sobre el termini d’ampliació per seguir facturant el 10% d’IVA de la resta d’industrials que no siguin paletes, sempre que es compleixin els requisits que ho permetin, us confirmem que feta la consulta a Hisenda ens responen que a la Llei 20 de juliol de 2012, en la que es rectificaven % d’IVA, es va redactar l’article 91 pel qual tots els industrials quedaven inclosos en aquest tipus de reparació, i per tant quedava eliminat el tema del termini. Per tant, tots els industrials que participen a una obra de reparació, millora o reforma que compleixi els requisits, podrà seguir facturant el 10 %.

Qualsevol aclariment al respecte, poseu-vos en contacte amb el Gremi.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008