Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

30/01/2013
Recordatori d’obligatorietat de pagar la quota de la Fundació Laboral de la Construcció

El V conveni general del sector de la construcció estableix que la quota de la Fundació Laboral de la Construcció per l’any 2013 és del 0,25 per 100, essent un percentatge sobre la base de càlcul de les quotes a la Seguretat Social.

La quota empresarial de la Fundació Laboral de la Construcció de les empreses de menys de deu treballadors s’ha de satisfer en dos terminis semestrals que s'abonaren els mesos de gener i juliol.

Per les empreses de més de deu treballadors el pagament continua sent mensualment. Recordem que es tracta d’un pagament obligatori.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008