Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

26/03/2013
Document de Nomenament de Contractista

A petició d’alguns ajuntaments, des del Gremi hem elaborat un document de “Nomenament de Contractista”. Aquest document el lliuraran alguns ajuntaments al propietari/promotor perquè l’ompli. De tota manera, també el posem a la vostra disposició per si el voleu oferir al propietari quan hagi de presentar la sol•licitud del permís d’obres. L’objectiu és posar en coneixement l’Ajuntament que pertoqui de l’empresa que realitzarà els treballs a casa seva per tal d’evitar que els propietaris facin fer els treballs a empreses no legalment constituïdes.

Us podeu descarregar aquest document dins l’àrea d’agremiats a l’apartat de documents, dins el submenú “Agremiat” i buscar “Nomenament de Contractista”.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008