Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

28/05/2013
El certificat energètic, en vigor a partir de l’1 de juny

A partir del pròxim 1 de juny qualsevol propietari que vulgui vendre o llogar un immoble haurà de disposar del Certificat d'Eficiència Energètica. Aquest certificat quantificarà el volum de consum necessari d'energia per a oferir unes condicions normals de funcionament i ocupació (calefacció, aigua calenta sanitària, refrigeració, etcètera). El certificat, que tindrà una validesa màxima de 10 anys, inclourà una escala de la A a la G, de menor a major consum. El propietari serà l'encarregat de contractar un tècnic (acreditat per aquesta gestió) per fer l'estudi i emetre el certificat i un cop el tingui el propietari l'haurà de registrar a la seva comunitat autònoma. De moment només tres comunitats (Canàries, Galícia i Castella i Lleó) disposen d'aquest registre habilitat. El decret estatal dóna de marge fins al 13 de juliol perquè de la Generalitat de Catalunya tingui aquest registre operatiu (fet que no impedeix tramitar igualment el certificat).

El registre de les comunicats autònomes servirà de base per disposar d'informació sobre les característiques d'eficiència energètica del parc d'habitatges. A més seran aquestes les responsables de controlar que la informació que recullen els certificats es correspongui amb les condicions reals dels immobles i per a això podran establir inspeccions aleatòries.

Cada comunitat autònoma decidirà també si cobra una taxa per registrar els certificats. Finalment el registre serà un pas previ necessari per tal de poder optar a les ajudes econòmiques que la Unió Europea posarà a disposició dels propietaris per tal de millorar el nivell d'eficiència energètica dels seus immobles.

L'ICAEN serà l’organisme encarregat de gestionar la certificació d'eficiència energètica d'edificis a Catalunya. Un cop obtinguda la certificació és responsabilitat del promotor o propietari la visibilitat de l’etiqueta. Aquesta s’inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer de l’edifici o part d’aquest. És necessari també transferir el certificat, original en el cas de venda o còpia en el cas de lloguer, amb la resta de documentació del pis al nou propietari o llogater.

Des de la UEC atendrem tots els vostres dubtes, demaneu per L’Anna Lòpez, i us facilitem el tècnic necessari per confeccionar i gestionar el Certificat energètic a tots els agremiats que el demaneu.

Sancions

El redactat final de l’article 18 del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril reflecteix que, a part de crear una nova figura de sanció en matèria d’eficiència energètica, les sancions importants es regiran per la Llei de Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Sancions, segons el Codi de Consum de Catalunya (DOGC 5677)

I. Infraccions lleus: multa de fins a 10.000 €.

II. Infraccions greus: multa compresa entre 10.001 i 100.000 €, quantitat que es pot sobrepassar fins a aconseguir el quíntuple del valor dels béns o els serveis objecte de la infracció.

III. Infraccions molt greus: multa compresa entre 100.001 a 1.000.000 €, quantitat que es pot sobrepassar fins a aconseguir el décuple del valor dels productes o els serveis objecte de la infracció.

Més informació:

www.gencat.cat

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008