Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

17/06/2013
20% de recàrrec pels pagaments de la Seguretat Social fora de termini a partir del primer dia d’incompliment

El text de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel RD 1/1994 de 20 de juny queda modificat, entre d’altres aspectes, amb el següent punt a destacar:

Un cop transcorregut el termini establert pel pagament de les quotes a la Seguretat Social sense haver fet l’ingrés d’aquestes i sense perjudici de les especialitats previstes pels ajornaments, s’aplicarà un recàrrec del 20% del deute quan els responsables del pagament hagin presentat els documents de cotització dins del termini però abonin les quotes després del venciment del termini. (Fins ara hi havia un marge de tolerància, però ara és des del primer dia que es paga fora de termini).

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008