Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

14/07/2008
Jornada: El marc legal regulador de la contractació de l’obra pública

La jornada sobre la regulació legislativa de la contractació de l’obra pública, que la UEC va organitzat el passat dimarts 22 de juliol de al Centre de Formació de Palol de Revardit, va tenir un alt nivell d’assistència, fins el punt que caldrà realitzar una nova sessió al setembre per a donar cabuda a tots els agremiats interessats que no hi van poder assistir en aquesta ocasió. Aquesta jornada anava adreçada a totes aquelles empreses agremiades del sector que actualment estiguin contractant una obra pública o tinguin la intenció de fer-ho en breu.

L’objectiu va ser informar als assistents de quines lleis regulen l’obra pública i quins requisits són necessaris complir per a poder optar a treballar en aquestes obres. L’assistència era gratuïta i exclusiva per als agremiats de la UEC.

Tenint en compte que aforament era limitat i degut a l’elevada demanda d’assistència a la jornada, al setembre es programarà una nova sessió per a poder donar cabuda a tots els agremiats que van tenir la intenció d’assistir i no hi va ser possible.

Els assistents van començar a arribar a quarts de 8 però va ser a les 9.00 hores quan es va iniciar la jornada amb el lliurament de la documentació relacionada amb els temes a tractar i la posterior presentació de la sessió a càrrec de Ma Àngels Armengol.

La primera sessió va córrer a càrrec de Coral Pardo i Núria Teixidor, tècniques de tramitació d’expedients de l’empresa Qnorm, amb qui la UEC té conveni per a tramitar els expedients de classificació, que van resoldre tots els dubtes dels assistents en torn a la tramitació i obtenció de l’Expedient de classificació empresarial.

A les 11:00 hores es va oferir als assistents un petit entrepà i unes begudes per a fer un petit descans mentre es preparaven els següents ponents.

Tot seguit, es va continuar amb la següent presentació a càrrec de Meritxell Masó Carbó, llicenciada en Dret i cap del servei de gestió administrativa de l’escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya; i en Bernat Masó Carbó, assessor de la UEC i arquitecte tècnic. En aquesta es va tractar sobre la normativa aplicable en matèria de contractes, els diferents procediments utilitzats, la documentació que cal presentar, tramitació d’expedients, és a dir, tot el que estableix la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic. A les 13.00 hores es va donar per finalitzada la jornada.

Per a més informació sobre la següent jornada truqueu a qualsevol de les oficines de la UEC o bé envieu la butlleta d'inscripció i en breu, es confirmarà la data per al mes de setembre.

Decarregar document

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008