Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

15/11/2013
Informació respecte el calendari laboral de 2014

Malgrat que en el Conveni Col·lectiu de la Construcció de la Província de Girona es publica un calendari laboral, les empreses poden elaborar-ne un de propi, sempre que es confeccioni respectant el total d’hores establertes i la normativa de festes. En aquest darrer cas cal que estigui signat per ambdues parts. Les empreses que no n’elaborin un de propi han de respectar el publicat.

La distribució dels dies festius per regularització de jornada es fa de la manera més lògica possible intentant no trencar el ritme de treball entre setmana.

Enguany, s’ha considerat oportú traslladar el dia 13 de juny al 23 de juny per diverses raons. La principal és que el 13 de juny només és festa al nostre sector i la resta de sectors treballen amb total normalitat. Això provoca un seguiment desigual de la festivitat. Però, a més, com que quedava dins el mateix mes que el 24 de juny, que és dimarts i festa oficial, es va negociar, juntament amb els sindicats, que semblava oportú fer festa el 23 i no trencar el ritme de treball d’aquesta setmana.

Però insistim que el més correcte és que cada empresa elabori un calendari propi on es reflecteixin les seves necessitats en funció de les festes locals de la seva població i les vacances.

Des de la UEC recordem que a la comarca de la Garrotxa, on tradicionalment es celebra la festa del Patró a Olot el dia 13 de juny, per l’any 2014 seguirem celebrant la Missa i la resta d’actes el mateix 13 de juny.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008