Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

15/11/2013
PARLEM UNA MICA MÉS DE L’IVA

Encara rebem consultes sobre quin tipus d’IVA s’ha d’aplicar en algunes feines de paleteria. Evidentment des de la UEC anem resolent tots els dubtes, però hem considerat oportú anar comentant alguns casos perquè suposem que són dubtes comuns entre les empreses agremiades.

Una de les consultes repetides és la de quin tipus d’IVA cal aplicar a la construcció d’una tanca nova que formi part d’un habitatge ja construït. La resposta és el 21%. Malgrat que pot semblar que és un element propi de l’habitatge, a més de ser obra nova, la llei entén que és un complement a l’habitatge, i que realment no forma part de la volumetria del propi edifici. Per això no gaudeix de cap reducció.

L’import de la tanca no fa canviar el concepte, per tant té el mateix tractament tant si es tracta d’un senzill filat o si estem parlant d’un muret de contenció, amb rocalla o fonaments, l’import del qual pot arribar a ser molt important.

Cal destacar però, que quan la tanca forma part de tot el projecte de construcció d’un habitatge nou, que es construeix tot en una sola fase, aquesta té el mateix tractament que tot l’habitatge i per tant és el 10 % o inversió del subjecte passiu.

Quan es tracta d’arreglar, canviar o millorar una tanca ja construïda segueix essent el 21 % sempre, en no considerar-se habitatge.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008