Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

28/11/2013
RECOMANACIONS

Des del Gremi hem detectat últimament, sense saber-ne exactament les causes o si es tracta de casos representatius o no, que hi ha algun propietari que encarrega obres a casa seva i a l’hora de fer la factura la demana en nom de la comunitat de propietaris, amb els conseqüents problemes que se’n deriven a l’hora de cobrar aquesta feina.

Hem informat moltes vegades de la necessitat que hi ha de complir uns mínims, per petita que sembli la reforma, per evitar conflictes.

Per exemple, abans de començar la feina:

- Fer omplir algun document on consti qui us contracta, nom, adreça, dades fiscals per fer la factura,... i amb una signatura d’aquesta persona. Pot ser un document molt senzill o podeu aprofitar per posar-hi la informació que considereu oportuna i anar-lo completant, i fins i tot poder-hi posar quin tipus d’Iva aplicareu. Pot ser una espècie d’acceptació de comanda.

- El millor segueix essent fer un contracte, però entenem que hi ha arranjaments molt petits que potser complicarien la gestió.

També cal parar especial atenció a l’hora d’anar a arreglar incidents d’una obra que ja hàgiu fet vosaltres. Abans de responsabilitzar-vos d’arreglar els danys, en cada cas s’ha de valorar qui és el responsable de l’incident. Si és provocat per deficiències ocultes, falta de manteniment, assentament de l’immoble, etc... La famosa assegurança desenal, obligatòria pels habitatges construïts a partir del 2000 crea confusions als propietaris, ja que pensen que tenen una assegurança que ho cobreix tot, i en alguns casos, abans no acaba la vigència, s’aprofita per reclamar. Cal informar-se bé de com s’ha d’actuar.

Les empreses que teniu assegurança de responsabilitat civil d’explotació i patronal, que és la més freqüent, no teniu cobert, en general, cap tipus de desperfecte post treballs, ni a la pròpia obra. Per tant aquest tipus d’assegurances no cobreixen pràcticament cap reclamació dels clients.

Respecte les garanties: La LOE regula les garanties i responsabilitats dels contractistes, però sempre parla d’obres noves. La llei no regula expressament els arranjaments, reparacions, reformes... Per tant, no us comprometeu a donar garanties que la llei no té regulades, i en tot cas, si ho feu, sapigueu que és un valor afegit que doneu al vostre producte. Per exemple: l’empresa que arregli una terrassa vella no té perquè donar una garantia de 10 anys. Però s’hi ho fa, que utilitzi aquest valor afegit com a reclam de venda, imatge de professionalitat, etc... A la web de la UEC hi ha un model de Garantia, que es pot lliurar com a document que acredita que donareu les garanties que exigeix la Llei, sense entrar en quines, ja que cada cas és diferent.

Des de la UEC us recordem que és molt important tenir cura de la gestió documental de l’obra ( acceptació comanda, albarans, factures, etc...) per a una bona gestió de l’empresa, i evitar malentesos i conflictes amb els clients. Potser és una causa de la crisi que tothom pateix, o la picardia d’alguns, o els venciments que aniran arribant de les assegurances desenals, però sigui com sigui, des del Gremi hem detectat un increment d’aquests tipus de conflictes.

Qualsevol dubte restem a la vostra disposició.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008