Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

28/01/2014
ATENCIÓ

Segons el Reglament (CE) nº 561/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de març de 2006 relatiu a l’harmonització de determinades disposicions en matèria social en el sector dels transports per carretera, per justificar una situació de baixa per malaltia, vacances, etc ... el conductor haurà de presentar degudament omplert el Model de Certificat d’Activitats, imprès normalitzat per aquests casos.

-Tots aquells conductors que porten tacògraf, encara que sigui digital, cal que l’empresa ompli el certificat adjunt sempre que no hagi conduit durant un dia laborable.

-El certificat és de caràcter personal. Per això en cas que el responsable de l’empresa i el conductor sigui la mateixa persona haurà de duplicar les dades en el full Model.

-És obligatori que aquest document estigui omplert a ordinador o a màquina. (de fet la normativa no permet ni posar la data a mà, però abans que no dur el document recomanem que estigui tot ben omplert a “màquina” i aquest darrer camp, a mà )

-Si el conductor no ha agafat el camió durant 1 dia, 1 setmana, 1 mes, etc .... el dia que l’hàgiu d’agafar caldrà que ompliu el full esmentat per justificar tot el període que el conductor no ha conduit. Aquest document l'ha de portar el conductor a sobre 28 dies.

- Si cap dels motius del Model s’ajusta a la vostra realitat caldrà que marqueu amb una creu el que s’hi assembli més.

- Cal que aquest document estigui firmat per l’empresa i pel conductor.

- Encara que només utilitzi el camió una sola persona, el document s’ha d’emetre igualment, ja que les autoritats podrien entendre que aquesta persona ha estat conduint un altre vehicle sense l’ús del tacògraf i això és frau. Malgrat ens sembli que queden els moviments enregistrats, i per tant, ja es pot veure que el vehicle ha estat parat, cal aquest full.

-Un conductor i dos camions: Com que el conductor ja té la seva targeta personal ja queden registrades les hores que ha estat en moviment independentment del camió que utilitzi. Ara bé si un dia, setmana o període que sigui no condueix, i no coincideix amb el dia de descans setmanal, caldrà que ompli el document conforme el dia abans no va conduir i indicar el motiu.

- Aquest tràmit s’ha de fer igualment si el tacògraf és digital.

- Si el conductor un dia ha circulat molt pocs quilòmetres, s’entén que no ha estat parat i per tant no caldria omplir aquest full. No hi ha mínim de quilòmetres ni d'hores.

La mesura està inclosa dins la defensa del descans dels xofers. Malgrat puguem opinar que aquest tràmit té raó d’existir per transportistes professionals, la mesura és aplicable a tots, independentment de l’ús del vehicle, i per tant no es té en compte la pròpia idiosincràsia del nostre sector, a on s’utilitza el vehicle quan és necessari, com una eina més de treball. Però des del Gremi no podem modificar una llei, i si que us podem recordar que teniu l’obligatorietat de dur aquest document dins del vehicle, no té cap cost i no s’ha de presentar enlloc.

Si heu tingut algun problema al respecte us podem ajudar amb el que necessiteu.

Us adjuntem el Model en format pdf però recordeu que s'ha omplir a ordinador o a màquina. Per tant tots aquells que no hàgiu rebut el document en format word per correu electrònic cal que us poseu en contacte amb nosaltres i us farem arribar la versió en format word perquè la pugueu omplir.

Model certificat d'Activitats

Decarregar document

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008