Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

25/03/2014
S'acaba el termini per cotitzar els plusos distància i tranport

Els recordem que el passat 22 de desembre va entrar en vigor el Real Decret-Llei 16/2013, pel qual la Tresoreria de la Seguretat Social obliga a cotitzar els plusos FINS ARA NO COTITZABLES ( o només una part) com ara els de distància i transport, xecs restaurants o menjador, assegurances metges, etc.. Com que la mesura va sortir al finals del mes de desembre, afectant el mateix mes , la Tresoreria de la Seguretat Social va donar un termini per regularitzar aquests imports, donant per fet que no s’havien pogut confeccionar les nòmines tenint en compte aquesta modificació. El termini és el 31/03/2014, mitjançant una liquidació complementària de tipus L03, sense recàrrec. I pels qui no van tenir en compte aquesta modificació a les nòmines de gener o febrer ( amb pagament a la Seguretat Social al febrer i març, respectivament) també tenen temps de fer aquesta regularització fins el 31/03/2014. Aquests plusos afecten de ple el nostre sector, ja que a les taules salarials s’hi inclou el plus distància i transport, d’obligat pagament. Plusos que formen part de la negociació del Conveni Col·lectiu cada any, com a quantitats compensatòries i no cotitzables, per compensar els desplaçaments que el treballador ha de fer fins el centre de treball. Aquesta mesura representarà un increment de costos per l’empresa, per això des de la UEC, hem aturat la negociació del Conveni Col·lectiu d’enguany, ja que amb aquesta modificació , per descomptat , queda encara més allunyada les posicions respecte els sindicats, ja que insisteixen en negociar un increment de salaris. A la pàgina 15 del Conveni Col·lectiu de la Construcció trobareu aquests imports.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008