Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

06/02/2009
Més informació sobre el nou cànon (plantes de reciclatge a la província de Girona)

L'1 de gener de 2009 va entrar en vigor la Llei 8/2008, del 10 de juliol, per la qual es crea un impost ecològic anomenat "cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció" on es fixa un gravamen de 3 euros per tona de residus de la construcció destinats a dipòsits controlats a Catalunya. Per tant, si aquests residus es lliuren a una planta de reciclatge en compte de a un dipòsit controlat, el pagament del cànon està exempt.

A més a més del punts que vam destacar de la Llei 8/2008 a l'anterior noticia també cal tenir en compte:

 • Si l'empresa disposa d'un pla de gestió de residus de l'obra aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat/titular de la llicència d'obres estaran exempts de pagar el cànon. A més a més, els residus, a l'entrada al dipòsit controlat, han de portar la documentació pertinent: el full de seguiment i el número d'identificació de l'obra. (www.arc.cat)

  En aquests moments a la província de Girona hi ha 4 plantes de reciclatge en funcionament: (Segons el registre de l'Agència de Residus de Catalunya)

 • Germans Cañet Xirgu
  972 460464
  Cassà de la Selva

 • Obres Pirinaiques
  972 502716
  Far de l'Empordà

 • Pere Giralt Sagrera
  972 300520
  Palafrugell

 • Àrids i Reciclatges Vall d'Arbúcies
  972 860536
  Arbúcies

  Decarregar document

 •  
  © Unió d'Empresaris de la Construcció 2008