Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

23/11/2017
Signatura dels Acords de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu

Avui la patronal, CCOO i UGT ha signat les taules salarials i el calendari del 2018.

Els principals acords que s’han aprovat són:

- Increment de les taules del 1,9 % des de l’1 de juny de 2017, per tant caldrà fer regularitzacions de caràcter retroactiu. El termini màxim per pagar aquestes quantitats és la data en que surti publicat aquest document al DOGC.

- Calendari laboral del 2018, en el que es distribueixen 1736 hores ( dues menys que fins ara).

A més, el dia festiu 13 de juny es podrà traslladar si l’empresa i treballadors ho acorden.

El dia 29 de març si és necessari, es podrà utilitzar per regularitzar jornada.

Podeu trobar tots els documents a : www.uecgirona.cat, dins “àrea agremiats”, a “documents”, a “conveni"

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008