Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

16/01/2009
Increment salarial segons conveni

Enguany, no caldrà fer cap regularització salarial retroactiva ja que el diferencial de l'IPC previst i el real es negatiu.

La previsió per l'any 2008, i per tant el que es va signar com a augment salarial va ser el 2% més l'1,5% establert al Conveni. Malgrat que realment, l'IPC a 31 de desembre del 2008 va quedar establert en un 1,4%.

Per aquest motiu, a diferencia d'altres anys, no caldrà fer la regularització salarial amb caràcter retroactiu ja que la diferencia entre la previsió i l'IPC real és negativa, i per tant, comportaria una pèrdua de poder adquisitiu pels treballadors, ja que suposaria una reducció salarial del 0,6%.

Així mateix, podem dir que el creixement del sector de la construcció per aquest any 2009 és l'IPC previst (2%), més l'1,’5 % establert al Conveni General del Sector de la Construcció 2007-2011, és a dir que l'augment total és d'un 3,5 %.

Decarregar document

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008