Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

26/06/2018
A partir del 9 de setembre serà indispensable disposar del RELI per contractar amb l’Administració

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa des de l’any 1999 gestiona el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI), aquest registre va ser creat per simplificar els tràmits que han de seguir les empreses en els procediments d’adjudicació dels contractes Públics.

Fins ara la seva alta era voluntària, i així encara ho informa la seva web, però a partir del 9 de setembre les empreses que vulguin presentar-se com a contractants d’obra pública, n’hauran d’haver obtingut el certificat.

Obtenir el RELI actualment no té cap cost en quan a taxes o honoraris, es pot tramitar telemàticament, però caldrà signatura digital.

Si alguna empresa agremiada li cal ajuda per realitzar el tràmit d’alta al RELI pot trucar i l’assessorarem, i també pot contractar la gestió integral de fer tot el tràmit que li farem a un cost assequible.

Podeu trobar informació més detallada i les passes de com tramitar-ho a la circular 2018/12 RELI que trobareu dins de l’Àrea d’Agremiats d’aquesta pàgina web.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008