Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

26/11/2018
Prebal ofereix un complement privat a les prestacions públiques en cas d’accident

La seguretat social en els casos dels accidents dels autònoms abona unes quantitats considerades escasses, tot i que es calculen en funció de la base de cotització de cadascun.

La UEC, mitjançant un conveni amb l’empresa PREBAL, ofereix una millora d’aquestes cobertures que complementen els imports a cobrar. Si feu un clic aquí podreu veure un exemple per un autònom de 45 anys que cotitza el mínim obligatori en el sector de la construcció.

Els autònoms poden cotitzar de manera voluntària les contingències per l’accident laboral i la malaltia professional. Però, malgrat que l’autònom no tingui aquests dos conceptes coberts de manera opcional (a través sempre d’una mútua), cal saber que té dret a cobrar una prestació de la seguretat social en cas d’accident laboral equivalent a l’accident no laboral, que s’hauria de demanar expressament quan ocórrer el fet.

És a dir, en cas d’accident laboral si es demana es cobra, si l’interessat no ho demana, la seguretat social no ho paga. En cas d’accident (laboral i no laboral) Prebal paga les baixes des del primer dia. En cas d’accident no laboral la seguretat social no paga els 3 primers dies. Del dia 4 al 20 (inclosos), paga el 60 %, i a partir del 21, el 75 %. En el cas que vulgueu més informació sobre aquest servei, el departament d’Assegurances de la UEC, us farà un pressupost a partir de la vostra data de naixement, import de la base de cotització i cnae.

Per a més informació truqueu al 972 213 672, o envieu un mail assegurances@uecgirona.com

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008