Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

02/03/2009
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012

Ja han estat publicats els llistats d’obres acollides al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012 (POUSC). L’objectiu d’aquest pla és reforçar la dinamització i equilibri territorial de les subvencions municipals a Catalunya.

El PUOSC és un instrument de la Generalitat de Catalunya per tal de fomentar la cohesió territorial de Catalunya mitjançant les subvencions que atorga als ens locals com poden ser Ajuntaments, Consells Comarcals, Consorcis i Mancomunitat per tal que aquests organismes puguin dur a terme obres i serveis.

AL POUSC s'estableixen els criteris de finançament i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i serveis del territori català. Està tracta d’una planificació quinquenal, 2008-2010, però que cal aprovar cada any.

Podeu descarregar el llistat d’obres subvencionades pel POUSC per l’any 2008 i 2009 a l’apartat de licitacions de l’àrea d’agremiats.

Decarregar document

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008