Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

20/02/2019
Vaga General 21 de febrer

Els informem que, en data 7 de febrer de 2019, el sindicat Intersindical - CSC va presentar una convocatòria de vaga general per demà dijous 21 de febrer de 2019.

Pel que es refereix al desenvolupament de la vaga, recordar els següents aspectes:

• És deure de l'empresari obrir normalment els seus establiments i desenvolupar la seva activitat productiva. El tancament patronal, que haurà de ser comunicat a l'Autoritat Laboral, es limitarà al temps indispensable per assegurar la represa de l'activitat i es podrà efectuar quan existeixi perill notori de violència per a persones i danys greus per a les coses; hi hagi ocupació il•legal del centre de treball o perill d'això (la permanència pacífica dels treballadors no es considera ocupació il•legal) i quan el volum d'inassistències o irregularitats impedeixin greument el procés normal de la producció.

• En empreses encarregades dels serveis públics o de reconeguda i inajornable necessitat, les mesures i designació a adoptar es faran d'acord amb el que es disposa pels departaments autonòmics corresponents.

• Són descomptables el salari i les parts proporcionals del descans setmanal i pagues extraordinàries (no així les vacances).

• D'acord amb la Llei General de la Seguretat Social el treballador vaguista, en termes generals, passa a la situació d'alta especial, cessant l'obligació de cotitzar com a conseqüència de la suspensió del contracte de treball.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008