Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

01/02/2008
La sinistralitat laboral a Girona baixa un 3,2%

Al 2007, l’índex d’incidència de sinistralitat laboral, per cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat social, a Girona ha baixat en un 3,2% respecte el 2006.

Aquesta davallada ha estat gràcies, principalment, al descens dels accidents mortals que han baixat un 22,5%. Pel que respecte als accidents greus han disminuït un 4,8% i els lleus un 3,2%. En general a Catalunya, aquest any 2007, s’ha marcat un valor mínim pel que fa els índexs d’incidència dels últims 8 anys.

La construcció catalana, també ha aconseguit les dades de sinistralitat més baixes en 10 anys. Les millores en matèria de seguretat durant el decenni 1998-2007 han estat notables i per aquest motiu, l’índex de sinistralitat s’ha reduït satisfactòriament. Les dades actuals varien molt de les de 1998; així podem veure com els accidents lleus han descendit un 31%, els greus un 43% i en el cas del sinistres mortals un 59%.

Es important destacar que l’índex d’incidència d’accidents laborals mortals a la construcció de Girona és molt inferior a la mitjana catalana: 5,27% a les comarques gironines respecte l’11,69% de Catalunya. Les dades totals demostres que al sector de la construcció la reducció ha estat del 0,6%.

Encara que aquestes dades són molt esperançadores, no és pot deixar d’invertir en protecció i seguretat per tal d’aconseguir que la sinistralitat al món de la construcció sigui imperceptible.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008