Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

23/05/2019
Fundació Oscobe

La Fundació Oscobe està impartint un curs de 400 hores a joves perquè puguin treballar en el sector de la construcció.

Fetes aquestes hores, la Fundació vol que els alumnes puguin realitzar pràctiques en empreses constructores. La UEC està buscant empreses de Girona, o rodalies*, que acceptin un alumne de pràctiques. En el curs s’ha fet sobretot Bioconstrucció: mur de pedra seca, entremats vegetals, cobertures de calç, construcció amb bales de palla i/o argila, així com identificació, funció i maneig d’eines bàsiques de paleteria/ Identificació, funció i maneig d’eines complementàries (nivells, regles, plomada)/ Reconeixement de característiques dels materials bàsics / Treball de l'habilitat en el maneig d’eines bàsiques (eines excavació, paleta, maceta, gaveta, llana...). També s’ha impartit coneixements de maquinària per desbrossar i alguna tècnica de poda i instal•lacions de recs.

S’han treballat competències transversals com ara, la puntualitat, la responsabilitat (assistència diària a la formació), el treball en equip i cooperació, situar-se el context laboral, o sigui adaptar-se,etc. Els joves ja havien tingut experiència en aquest camp (als seus països d'origen), i han treballat habilitats bàsiques perquè siguin uns bons manobres bàsics i sobretot perquè siguin joves "trempats" i responsables, perquè després si ells tenen oportunitat de vendre la seva candidatura l'empresa els pugui contractar, o posar aquesta experiència en el currículum.

Són majors de 18 anys, i per tant poden treballar a les obres. Abans que comencin les pràctiques, tindran fet el curs de 20 hores de PRL.

Les pràctiques s’haurien de fer al Juliol i són unes 100h. (o sigui 5 hores cada dia aprox. de dilluns a divendres), i no representen cap cost per l’empresa. La Fundació Oscobe, com a centre de formació, és qui gestiona el conveni de pràctiques davant el SOC.

Alguns dels beneficis que suposa acollir una persona en pràctiques a les empreses són: Estalvi econòmic, si un practicant és competent, pot ingressar com a treballador, fent que disminueixin els costos de buscar personal i s'estalviï temps en el procés de selecció. Evitar la intuïció per seleccionar, al tenir a una persona en pràctiques treballant es poden observar les seves capacitats, és com un període de prova. Capital social i nous talents, serveix per generar un capital d'impacte en la societat, ja que se li dóna l’oportunitat i possibilitat de coneixement de persones del seu entorn.

*Aquests joves no tenen vehicle propi. Són de Girona. Per tant han d’arribar a l’obra o a l’empresa amb transport públic, o aprofitant el desplaçament d’altres treballadors.

SI ALGUNA EMPRESA ESTÀ INTERESSADA EN PARTICIPAR EN AQUESTA PROPOSTA I TENIR UN MANOBRE EN PRÀCTIQUES, només cal que ens ho comuniqui al 972 213 672.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008